آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

مرکز مشاوره

 

***************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************

امام علی (ع):

آینده نگری قبل از عمل، تو را از پشیمانی ایمن می سازد.

 

 

رابطه قلب با تن صدا

عزت نفس

تمرکز حواس

رابطه قلب با تن صدا


ماجرایی تأمل برانگیز : میزان فاصله قلب آدم ها و تن صدا

استادی از شاگردش پرسید : چرا ما وقتی عصبانی هستیم داد می زنیم؟ چرا مردم هنگامی که خشمگین هستند صدایشان را بلند می کنند و سر هم داد می کشند؟

شاگردان فکری کردند و یکی از آن ها گفت: چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از دست می دهیم. استاد پرسید: این که آرامشمان را از دست می دهیم درست است اما چرا با وجود اینکه طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد می زنیم؟ آیا نمی توان با صدای ملایم صحبت کرد؟ چرا هنگامی که خشمگین هستیم داد می زنیم؟

شاگردان هر کدام جواب هایی دادند اما پاسخ های هیچ کدام استاد را راضی نکرد. سرانجام او چنین توضیح داد : هنگامی که دو نفر از دست یکدیگر عصبانی هستند، قلب هایشان از یکدیگر فاصله می گیرد. آن ها برای اینکه فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند. هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آن ها باید صدایشان را بلندتر کنند.

سپس استاد پرسید : هنگامی که دو نفر عاشق همدیگر باشند، چه اتفاقی می افتد؟ آن ها سر هم داد نمی زنند بلکه به آرامی با هم صحبت می کنند. چرا؟ چون قلب هایشان خیلی به هم نزدیک است . فاصله قلب هایشان بسیار کم است.

استاد ادامه داد : هنگامی که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد، چه اتفاقی می افتد؟ آن ها حتی حرف معمولی هم با هم نمی زنند و فقط در گوش هم نجوا می کنند و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می شود. سرانجام، حتی از نجوا کردن هم بی نیاز می شوند و فقط به یکدیگر نگاه می کنند. این هنگامی است که دیگر هیچ فاصله ای بین قلب های آن ها باقی نمانده. باش این همان عشق خدا به انسان و انسان به خداست که خدا حرف نمی زند اما همیشه صدایش را در همه وجودت می توانی حس کنی. اینجا بین انسان و خدا هیچ فاصله ای نیست، می توانی در اوج همه شلوغی ها، بدون اینکه لب به سخن باز کنی با او حرف بزنی.

***************************************************************************************************************************

عزت نفس

عزّت نفس باعث موارد زیر می شود :

  • عقیده و اراده را محکم می کند.
  • نگرش را خوش بینانه می سازد.
  • عملکرد را بهبود می بخشد.
  • روابط با دیگران بهتر می شود.
  • اشتیاق برای قبول مسئولیت را بوجود می آورد.

 

 

***************************************************************************************************************************

تمرکز حواس

تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به فعالیت هایی مشغول هستید، در هر فعالیت تنها به آن فکر کنید و از افکار مربوط به کارهای دیگر آسوده باشید. اگر شما قادر باشید به هنگام انجام هر کار فقط روی همان کار تمرکز کنید، عملا موفقیت شما به میزان چشمگیری افزایش می یابد. زیرا تمام نوابغ جهان کسانی بوده اند که قدرت تمرکز فوق العاده ای داشته اند. از این رو آموختن راه های بهبود تمرکز به ویژه هنگام مطالعه و حضور در کلاس ضروری است.

اولین و مهمترین قدم در راه افزایش تمرکز این است که باید حواس پرتی را به عنوان یک واقعیت انکار نشدنی پذیرفت. پس تمرکز حواس یعنی : « عوامل حواس پرتی را به حداقل برسانیم. »

البته هرگز نباید خود را فردی حواس پرت و بدون تمرکز بدانید  یا معرفی کنید، چرا که چنین چیزی حقیقت ندارد. درست تر آن است که بگویید با ذهنیت کنونی و در محیط فعلی عوامل حواس پرتی من بیشتر و تمرکزم کمتر است، زیرا تمرکز حواس نسبی است نه مطلق.

تمرکز حواس اکتسابی است :

بسیاری از افراد در مواردی که نمی توانند تمرکز حواس داشته باشند، می گویند : « من ذاتا آدم حواس پرتی هستم » در صورتی که این ذهنیت نادرست است. ما ژن مخصوصی برای تمرکز در مغز نداریم و هیچ یک از ما با تمرکز مادرزاد به دنیا نیامده ایم. استعداد بالقوه تمرکز حواس در همگان وجود دارد و مانند هر استعداد دیگر می توان آن را در خود رشد داد و پروراند. می توان این خصلت همگانی را در وجود خود تربیت کرد و به عالی ترین مراتب رسید.

صاحب نظران توانایی های همگانی را به عضله ای تشبیه می کنند. قوی ترین و عضلانی ترین افراد را هم که در نظر بگیرید، وقتی به دنیا آمدند، از عضلاتی ساده و نرم مانند دیگران برخوردار بودند. اما تمرین و ممارست و به کار گرفتن عضلات باعث رشد وپیشرفت آن شده است. تمام استعدادهای بالقوه انسانی را نیز می توان به صورت بالفعل درآورد و پرورش داد و به عالی ترین درجه رساند. حتی اگر امروز فکر کنید که سن شما بیشتر شده یا در زندگی خود مشکلات جسمی و محیطی فراوان دارید، باز هم مطمئن باشید که میتوانید از قدرت تمرکز عالی برخوردار شوید. به شرط آنکه روش صحیح بکارگیری این استعداد بالقوه را فرا گیرید.

منبع : حورایی، مجتبی، مطالعه موفق با تمرکز، انتشارات دکلمه گران، 1388