اطلاعات برگزاری کلاس ها

اطلاعات کلاس هایی که به علت غیبت اساتید دانشکده سما واحد قم برگزار نمی گردد و کلاس های جبرانی ، به شرح ذیل می باشد :

اطلاعات کلاس های تشکیل نشده و کلاس های جبرانی

آخرین به روز رسانی : یکشنبه 07 آبان ماه 1396 ساعت 09:03


اطلاعات کلاس های تشکیل نشده :

کلاس های استاد ……………………. در تاریخ ……………….. تشکیل نمی گردد .


اطلاعات کلاس های جبرانی :

درساستادتاریخساعتکلاسویژهتوضیحات