آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

نام : محمد مقدمی راد

سمت : معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی قم و سرپرست رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما قم

تلفن داخلی آموزشکده : 202

تلفن مستقیم : 37222236

تحصیلات:

 • دانشجوی دکتری تخصصی در رشته فیزیولوژی گیاهی

 

سمت های اجرایی:

 • مدیر گروه آموزش علوم تجربی (کاردانی و کارشناسی) در سال های 1384-1377
 • رئیس دانشکده تربیت معلم در سال های 1387-1384
 • رئیس کارگزینی هیئت علمی در سال های 1394-1392
 • معاون آموزش های عمومی و مهارتی و سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای سما قم از سال 1397 تاکنون

 

فعالیت‏های پژوهشی و اجرائی:

 • مسئول راه اندازی مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی پردیسان  قم در سال 1384
 • مسئول راه اندازی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی قم در سال 1384
 • مسئول راه اندازی و افتتاح واحد سما دانشگاه آزاد اسلامی قم با 5 رشته گرافیک – کامپیوتر-  حسابداری  مکانیک و نقشه کشی معماری در سال 1384
 • مسئول راه اندازی هنرستان فنی و حرفه ای سما در سال 1397
 • اخذ مجوز مجتمع مدارس سما در سال 1387

 

طرحهای پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار از کارفرما:               

 • طراحی و تولید فرش دستباف از سال 1374 تاکنون
 • کاربرد روناس در رنگرزی ابریشم و تولید فرش دستباف از سال 1376 تا 1378
 • کاربرد اسپرک در رنگرزی ابریشم و تولید فرش دستباف از سال 1377 تا 1379
 • کاربرد سماق در رنگرزی ابریشم و تولید فرش دستباف از سال 1378 تا 1380
 • کاربرد پوست گردو در رنگرزی ابریشم و تولید فرش دستباف از سال 1379 تا 1381
 • کاربرد پوست انار در رنگرزی ابریشم و تولید فرش دستباف از سال 1380 تا 1382
 • کاربرد برگ مو در رنگرزی ابریشم و تولید فرش دستباف از سال 1381 تاکنون

 

تألیف یا تصنیف کتاب:

 • اصول وروش های رده بندی گیاهان (تألیف، 1388، نشر گاه سحر)
 • فیزیولوژی گیاهی عملی- اصول وروش ها (تألیف، 1390،نشر فاروس)

 

مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی:

 • ارائه مقاله با عنوان “تاثیر کربنات کلسیم و کود سوپر فسفات تریپل بر محتویات آلیزارین ریشه گیاهان روناس” در یازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
 • ارائه مقاله با عنوان “کنکاشی در تولید رنگ موی فانتزی با استفاده ازگیاهان رنگی” در همایش استانی یافته های نوین زیست شناسی

 

راهنمایی پایان نامه:

 • استاد راهنمای پایان نامه با عنوان “بررسی اثرات توام کود فسفاته و آهک بر روی تغییرات تکوینی و مرفولوژیکی و ترکیبات رنگی ریشه روناس”
 • استاد راهنمای پایان نامه با عنوان “بررسی عوامل اقلیمی در سه منطقه فرمهین اراک قنوات قم و سلفچگان بر رشد رویشی و مقدار ترکیبات رنگی و برخی متابولیت های ثانویه گیاه روناس و مقایسه آن ها با یکدیگر”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زبان گنجشک بر ترمیم زخم برشی در موش های صحرایی نر دیابتی”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”بررسی اثر محافظتی کورکومین بر تاثیرات سمی القا شده با آلومینیم بر فاکتورهای عملکردی کبدی در موش صحرایی نر نژاد ویستار”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”بررسی اثر عصاره کورکومین بر کورتیزول در رت های تیمار شده تحت استرس بی حرکتی”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”بررسی اثر عصاره هیدروالکلی غازیاقی بر درد حاد و التهابی تجربی پوستی و مقایسه با داروی ایبوپروفن”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه زبان گنجشک در موش نر صحرایی نژاد ویستار”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”ارتباط ژن rs12478601و rs13429458  در THADA در  سندرم تخمدان پلی کیستیک”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه زنیان بر اضطراب در موش های صحرایی نر گنادکتومی”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”بررسی اثر کورکومین بر یادگیری اجتنابی غیر فعال در موش های نر صحرایی نژاد ویستار”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زبان گنجشک برترس ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرایی نر”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”بررسی اثر عصاره هیدروالکلی میخک بر علائم قطع مصرف مرفین در موش های کوچک آزمایشگاهی نر گنادکتومی شده”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”بررسی اثر کاربامازپین بر یادگیری اجتنابی غیر فعال در موش های صحرایی نر مدل تشنجی”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بارهنگ بر علائم ناشی از قطع مصرف مرفین در موش های نر”
 • استاد مشاور پایان نامه با عنوان”بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدرو الکلی بذر گیاه اسپند در موش سوری نر”

پست الکترونیک: