آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

نام : محمدحسین شریفی

سمت : رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد قم

تلفن داخلی دانشکده : 201

تلفن مستقیم : 7221909

محمد حسین شریفی

محمد حسین شریفی

تحصیلات:

لیسانس حقوق قضایی

لیسانس زبان انگلیسی

رزومه کاری:

دبیر آموزش و پرورش

مسئول اداره کارگزینی آموزش و پرورش شهرستان درود

مسئول جذب نیروی انسانی اداراه کل آموزش و پروش استان لرستان

رئیس اداره آموزش و پروش شهرستان بروجرد

عضو کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

معاون مالی اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

پست الکترونیک: moavenat@qom-samacollege.ir