آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

نام و نام خانوادگی : ذکریا نیکزاد

سمت کاری در آموزشکده سما : نگهبان

تلفن داخلی آموزشکده: 229

زمینه های فعالیت در دانشکده :

  • نگهبان آموزشکده

 

رزومه تحصیلی :

  • دیپلم ادبیات و علوم انسانی در سال 1376
  • دیپلم کامپیوتر در سال 1382
  • کارشناسی مدیریت در سال 1394

 

رزومه کاری :

  • شهرداری مرکزی کرج (ممیزی) در سال 1381
  • شرکت آذین خودرو (قطعات خودرو) از سال 1382 الی 1387
  • آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد قم از سال 1389 تاکنون