آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

نام و نام خانوادگی : یداله وکیلی

سمت کاری در دانشکده سما : مشاور آموزشی

تلفن داخلی دانشکده : 203

یدالله وکیلی

یداله وکیلی

زمینه های فعالیت در دانشکده :

مشاوره تحصیلی دانشجویان

 

رزومه تحصیلی :

لیسانس مشاوره و راهنمایی از دانشگاه تربیت معلم تهران

فوق لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه تهران

 

رزومه کاری :

بازنشسته آموزش و پرورش

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مدیر آموزش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد قم از 1379 الی 1388

مدیر آموزش آموزشکده سما از سال 1388 تاکنون