آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

نام و نام خانوادگی : ناصر خراسانی

سمت کاری در آموزشکده سما : نگهبان و انتظامات

تلفن داخلی آموزشکده : 229

 

ناصر خراسانی

ناصر خراسانی

 

زمینه های فعالیت در آموزشکده:

  • اطلاعات، نگهبان و انتظامات

 

رزومه تحصیلی :

  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

 

رزومه کاری :

  • دفتردار دبیرستان پسرانه سما در محلات به مدت 7 سال
  • مشاور شغلی در شرکت آموزش و توسعه کسب و کار ایرانیان قم
  • مسئول برگزاری امتحانات پایان ترم در آموزشکده سما قم به مدت دو ترم