آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا جعفری

سمت کاری در آموزشکده سما : حسابدار

تلفن داخلی آموزشکده : 206

حمیدرضا جعفری

حمیدرضا جعفری

زمینه های فعالیت در آموزشکده :

  • انجام امور مالی و حسابداری

 

رزومه تحصیلی :

  • کارشناس مدیریت بازرگانی از دانشگاه پیام نور قم
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
  • دارای مدرک ICDL1,2 از سازمان فنی و حرفه ای

رزومه کاری :

  • انجام فعالیت های بازرگانی در اداره بازرگانی استان قم
  • فعالیت در آموزشکده سما واحد قم از سال 1391