آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه هاشم پور

سمت کاری در آموزشکده سما : مدیر امور دانشجویی – فرهنگی

تلفن داخلی آموزشکده : 209

تلفن مستقیم : 37229127

فاطمه هاشم پور

فاطمه هاشم پور

زمینه های فعالیت در آموزشکده:

 • مدیر امور دانشجویی و رفاهی
 • مدیر امور فرهنگی
 • مدیر امور فارغ التحصیلان و مشمولین

رزومه تحصیلی :

 • کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-منابع انسانی
 • دارای گواهینامه دوره های دانش افزایی سازمان سما
 • دوره روش های فعال آموزش قرائت قرآن
 • دوره مهارت های ICDL

 

رزومه کاری :

 • خبرنگار باشگاه پژوهشگران جوان هرمزگان 1384-1383
 • مسئول امور فرهنگی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بندر عباس 1387-1385
 • مدیر امور فرهنگی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بندر عباس 1388-1387
 • کارشناس امور دانشجویی فارغ التحصیلان و مشمولین آموزشکده فنی و حرفه ای سما قم از سال 1388
 • مدیر دانشجویی و فرهنگی آموزشکده سما واحد قم از سال 1391