آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

نام و نام خانوادگی : علی سلیمانی

سمت کاری در آموزشکده سما : کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات(IT)

تلفن داخلی آموزشکده : 217

علی سلیمانی

علی سلیمانی

زمینه های فعالیت در آموزشکده:

 • مسئول سایت ها و کارگاه های کامپیوتر آموزشکده
 • مسئول خدمات انفورماتیک شامل پرتال دانشجویی و وب سایت و …
 • کارشناس پژوهشی
 • مسئول آمار و اطلاعات آموزشکده
 • رابط خبری آموزشکده با سازمان سما

رزومه تحصیلی :

 •  کاردانی کامپیوتر از دانشگاه فنی لارستان شیراز
 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
 • دارای گواهینامه مهارت مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوتر های شخصی از سازمان فنی و حرفه ای
 • دارای گواهینامه دوره های متعدد آموزشی و کامپیوتری

رزومه کاری :

 • دو سال تدریس در هنرستان علم و صنعت زنجان
 • مسئول سایت کامپیوتر هنرستان علم و صنعت زنجان
 • مسئول برگزاری دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش در استان زنجان