آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

نام و نام خانوادگی : سید عبدالرضا علوی

سمت کاری در دانشکده سما : مدیر اداره پشتیبانی آموزشکده سما واحد قم

تلفن داخلی دانشکده : 206

تلفن مستقیم : 37222700

سید عبدالرضا علوی

سید عبدالرضا علوی

سید عبدالرضا علوی

سید عبدالرضا علوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمینه های فعالیت در دانشکده :

  • مسئول امور مالی آموزشکده و حوزه ی معاونت
  • سرپرستی امور اداری مربوط به دایره دبیرخانه ، خدمات و کارگزینی اداری

 

رزومه تحصیلی :

  • کارشناس حسابداری از دانشگاه دولتی قم
  • دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
  • دوره های آشنایی با حسابداری رایانه ای
  • گذراندن دوره های متعدد نظام جامع مالی آموزشکده و معاونت سما

 

رزومه کاری :

  • 2 سال همکاری با شرکت کوثر مرغ لامرد در سمت مسئول امور مالی
  • فعالیت در کار گروه های حسابداری در دانشگاه قم