آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

لیست پست الکترونیک مسئولین و واحدهای آموزشکده

لیست پست الکترونیک مسئولین و واحد های دانشکده به شرح ذیل می باشد :

شماره مسئولین – واحد ها
پست الکترونیک
1 دانشکده سما واحد قم info@qom-samacollege.ir
2 واحد IT (فناوری اطلاعات)
support@qom-samacollege.ir
3 امور آموزشی amoozesh@qom-samacollege.ir
4 امور پژوهشی pajohesh@qom-samacollege.ir
5 کتابخانه ketabkhaneh@qom-samacollege.ir
6 امور فرهنگی farhangi@qom-samacollege.ir
7 بسیج دانشجویی basij@qom-samacollege.ir
8 امور دانشجویی daneshjoei@qom-samacollege.ir
9 مدیر گروه رشته نرم افزار – کامپیوتر computer@qom-samacollege.ir
10 مدیر گروه رشته نقشه کشی – معماری architect@qom-samacollege.ir
11 مدیر گروه رشته حسابداری accounting@qom-samacollege.ir
12 مدیر گروه رشته گرافیک
graphic@qom-samacollege.ir
13 معاونت دانشگاه و رئیس مرکز سما واحد قم moavenat@qom-samacollege.ir
14 ریاست دانشکده riyasat@qom-samacollege.ir