لیست پست الکترونیک مسئولین و واحدهای دانشکده

لیست پست الکترونیک مسئولین و واحد های دانشکده به شرح ذیل می باشد :

شماره

مسئولین – واحد ها

پست الکترونیک

1

دانشکده سما واحد قم

info@qom-samacollege.ir

2

واحد IT (فناوری اطلاعات)

support@qom-samacollege.ir

3

امور آموزشی

amoozesh@qom-samacollege.ir

4

امور پژوهشی

pajohesh@qom-samacollege.ir

5

کتابخانه

ketabkhaneh@qom-samacollege.ir

6

امور فرهنگی

farhangi@qom-samacollege.ir

7

بسیج دانشجویی

basij@qom-samacollege.ir

8

امور دانشجویی

daneshjoei@qom-samacollege.ir

9

مدیر گروه رشته نرم افزار – کامپیوتر

computer@qom-samacollege.ir

10

مدیر گروه رشته نقشه کشی – معماری

architect@qom-samacollege.ir

11

مدیر گروه رشته حسابداری

accounting@qom-samacollege.ir

12

مدیر گروه رشته گرافیک

graphic@qom-samacollege.ir

13

معاونت دانشگاه و رئیس مرکز سما واحد قم

moavenat@qom-samacollege.ir

14

ریاست دانشکده

riyasat@qom-samacollege.ir