همایش ها و سمینار ها

دانشجویان و اساتید گرامی با توجه به رشته و گرایش خود می توانید ، همایش ها و سمینار های آتی را در این قسمت مشاهده نمایید.

 

  

همایش ها و سمینار های مربوط به رشته کامپیوتر و برق

 


همایش ها و سمینار های مربوط به رشته حسابداری و مدیریت 

 


همایش ها و سمینار های مربوط به رشته معماری

 


همایش ها و سمینار های مربوط به رشته گرافیک

 


همایش ها و سمینار های عمومی